Et av de større barna i barnehagen. 2-6 år.

2021 – Julebrev

Skrevet av Santisuk
22. desember 2021
Kategori: Aktuelt · Nyhetsbrev

Et vanskelig år

Året som snart er til ende, går inn i historien som en av de vanskelige årene under pandemien. Santisuk har allikevel greid å holde stor aktivitet om enn på en noe annerledes måte enn normalt. Det har vært mye hjemmekontor også i Bangkok og det har blitt færre brev fra barna til fadderne. Nå er skolene åpne igjen og det er også barnehagen vi har i Chalungkrung. Skolebarna og ungdommene har ventet veldig på å få komme på skolen igjen, det har vært vanskelig for mange å ha hjemmeskole og de har savnet vennene sine.

For tiden har vi et ekstra søkelys på barnehagen siden pandemien har satt driften i en vanskelig situasjon. Hittil har den vært drevet av lokalt innsamlede midler og der har det vært lite å hente nå. Barnehagen rommer egentlig 200 barn i alderen 1.5år -6 år og er den eneste barnehagen i området. Det er av stor betydning for barna å få gå i barnehagen. Der får de omsorg, næringsrik mat, undervisning og sosialisering. Dette er viktig for å forberede de for skolen, men også for at de skal ha det godt og foreldre/foresatte kan være ute i arbeid. Nå har Santisuk vært nødt til å redusere antall barn til 100 og har permittert noen av de ansatte. Det planlegges å øke antall barn til 140-150 fra nytt skoleår i mai, men det store målet er å igjen kunne åpne for 200 barn.

Hjemme på Nordmøre

Her hjemme på Nordmøre var vi så heldige at vi i år igjen kunne arrangere julemesse slik vi har gjort i mange år. Denne gangen i nye lokaler for oss, ved et kommunalt senter for eldre. Her var det veldig fine fasiliteter, romslig og lett å ta hensyn til god hygiene ved matservering. I styret hadde vi på forhånd bestemt at all inntekt fra julemessa skulle gå til drift av barnehagen i Bangkok.

Denne gangen hadde vi hjelp av flere av jentene fra Thailand, bosatt i Kristiansund, som var med og laget deilig thaimat og satte sitt fine preg på messa. Jeg vil berømme våre kjære nye landsmenn for det de på denne måten gjør for å hjelpe vanskeligstilte barn i hjemlandet sitt. Mange av de som ikke hadde anledning til å delta på selve messa, donerte pengegaver.

Tidenes beste resultat

Utover det så hadde vi et rikelig utvalg av hjemmebakts for salg, håndlagede produkter og utrolig mange fine gevinster til åresalget. Alt i alt endte vi opp med tidenes beste resultat på julemessa, over 90 000 kr. Vi vil rette en stor takk til alle som har bidratt på forskjellig måte, uten dere hadde ikke dette gått! Inntekten gikk i sin helhet til drift av barnehagen.
For Santisuk i Bangkok betyr det mer enn en hel måneds drift med 100 barn.

Fadder for en gruppe

For å hjelpe til med å bygge opp en tryggere økonomi i barnehagen, har det nå kommet forespørsel om noen kan tenke seg å være fadder for en gruppe med barn og få bilde og video som rapport to ganger i året. Barna er delt inn i klassetrinn, 1.5- 2,5 år, 3-4 år, 4-5 år og 5-6 år. Fra 200 kr i mnd kan en bli støttepartner for barnehagen. Når barna begynner i 1 klasse på skolen, går de inn i den ordinære fadderordningen. Vi er takknemlig om dere som allerede kjenner til arbeidet hjelper oss i å verve nye faddere.

For arbeidsåret 2020 hadde vi i SCSiB en formålsprosent på 95,72 % Det vil med andre ord si at alle som støtter arbeidet blant slumbarna i Bangkok kan være sikre på at pengene kommer dit de skal. Hjertelig takk til dere alle sammen! Husk at din støtte gir et barn håp og en tryggere fremtid for familien. En gave som varer livet ut!

Takk for samarbeidet og tilliten, med de beste ønsker for julen og det nye året!
For SCSiB
Rakel Yttervik

Dette nyhetsbrevet ble opprinnelig sendt ut i papirutgave og dette kan leses her.

Relaterte innlegg

Julemesse

Julemesse

Nå for tiden forbereder vi julemesse. Vi gleder oss! Vi har ordna med lokale, skaffet premier, ordnet loddbok og sortert årer. Loddsalget er allerede godt i gang! Julemessa blir i kantina på Barmannhaugen i Kristiansund, lørdag 18. november fra klokka 11- 15. Det blir...

Ny innbetalingsmetode for faddere

Ny innbetalingsmetode for faddere

Først vil vi takke for all støtte vi får til Santisuk og barna i Bangkok! Vi endrer nå innbetalingsmetode for støtten til fadderbarna. Det er for å lette det administrative arbeidet i organisasjonen. Vi vil fra nå sende ut månedlig eFaktura med kidnummer. Dette gjør...

Hjelp en familie med hus

Hjelp en familie med hus

Har du mulighet til å bidra? Vi har fått en forespørsel fra Santisuk i Bangkok om en jente i programmet som har blitt kastet ut av sitt hjem. Hun går på ungdomsskolen og bor sammen med sin bestemor og sitt søskenbarn. De har leid en bolig i slummen men får ikke lenger...