Santisuk Foundation i Thailand

Santisuk Foundation er en ideell organisasjon i Thailand og arbeider daglig med slumbarna i Bangkok. For informasjon om driften fra norsk side se Santisuk Child Support

Santisuk – «fred» på Thai

Dette er en stiftelse som arbeider for å hjelpe slumbarn i Bangkok og omegn. Ønsket er å gi barna omsorg, trygghet, skolegang og et håp for fremtiden. Driften av Santisuk Foundation er i dag overlatt til lokale medarbeidere i Bangkok. De sørger for lokal fundraising, besøker slumområdene, tar seg av fadderbarn og drifter daghjemmene. (ligner norske barnehager)

Se også Santisuk Foundation sin egen hjemmeside.

Ansatte

I Santisuk Foundation er det tilsammen ca. 50 ansatte i stillinger som daglig leder, nestleder, sosialarbeidere, lærere, kontorpersonalet, kokker, vaskere og sjåfører.

Drift

Det er til en hver tid ca. 1250 barn som får hjelp av Santisuk Foundation. Omtrent 200 av dem er barn i alderen 3-6 år som på daghjemmet. De resterende er fadderbarn som får støtte til skolegang fra 1. klasse til og med høyere utdanning. De får tett oppfølging av sosialarbeiderne ved Santisuk. Omtrent 170 av fadderbarna har faddere i Norge. Resten av fadderbarna dekkes gjennom lokalt innsamlede midler i Thailand.

Santisuk driver et dagsenter

Dagsentret er godkjent som førskole og drives under en kristen profil. Lærerne har gjennomgått et kurs kalt Christian Montessori Training Course, som gir barna individuelt tilpasset undervisning. Selv om profilen på arbeidet er kristent er det ingen religionstvang forbundet med å få komme til Santisuk. I Thailand begynner førskolen som en del av barnehagen, altså mye tidligere enn i Norge.

Å være fadder for et barn koster 200 kr måneden. Det dekker de nødvendigste utgiftene til skolen som skoleuniform og et par sko, lunsjpenger og utgifter til bøker og terminavgift. Veldig mange av barna får ikke tilstrekkelig med næring gjennom maten de får hjemme, derfor er en viktig del av underholdet lunsjpengene som blir betalt til skolene, slik at barna kan få servert et godt måltid om dagen. Ønsker du å bli fadder kan du kontakte oss eller fylle ut dette skjemaet.

Vi har også givere til andre formål

Mye av aktiviteten betales gjennom midler som kommer inn i Thailand. De har bøsser stående rundt omkring i Bangkok og de har også lokale støttepartnere. Pengene som kommer fra Norge i form av bidrag øremerkes til ulike prosjekter, det siste store prosjektet var det nye bygget som endelig står klart ved siden av dagsenteret. Ønsker du å gi en gave finner du informasjon her.

Lagre

Fadderbarn i Bangkok.
Fadderbarn i barnehagen.