Vår historie

Historien om hvordan det hele startet

Slumbarn i storbyen Bangkok har en håpløs hverdag. Barna som får hjelp fra Santisuk Foundation, kommer fra de familiene som har det vanskeligst. Eller så har de ingen nær familie og bor hos naboer eller tilsvarende. Uten hjelp er de henvist til et liv med hardt arbeid og leting i søppel etter noe som kan selges for å livnære seg.

Starten

Slumarbeidet i Bangkok ble startet i 1981 av undertegnede da jeg var misjonær i Thailand med støtte fra lokale medarbeidere og faddere fra Kristiansund. Formålet var å gi slumbarn skolegang og utdanning. Arbeidet med selve Santisuk Foundation ble startet i 1982.

Santisuk Foundation

Todelt arbeid

Arbeidet med Santisuk ble todelt. På den ene siden fikk små barn i slummen gratis daghjemsplass, samtidig støttet faddere skolebarn i slumområdet slik at de kunne gå på offentlig skole. Gjennom årenes løp har arbeidet vokst. I dag er Santisuks tjenester i slummen godt kjent i lokalsamfunnet. Barna som går på daghjemmet får hver dag pedagogisk undervisning i tillegg til et næringsrikt lunsjmåltid, melk og frukt. De kan få vaske seg og pusse tenner og de har matter som de hviler på etter måltidet. I Thailand er det vanlig at barn helt ned i barnehagealder får grunnleggende undervisning i lesing og matematikk.

Det første dagsenteret

Det første dagsenteret startet i et leid hus i havneområdet Khlongtoey, som den gang var det største slumområdet i Bangkok. Dette dagsenteret betjente hver dag 25-30 barn. Santisuk ble en fredshavn for barna. De kom fra utenkelige forhold i slummen. Familiene deres bodde i skur og barna lekte rundt små kanaler som fraktet kloakk. Veldig ofte hadde foreldrene problemer med alkohol og russtoffer. De rene uniformene barna fikk var ofte det eneste hele klessettet de hadde. Det rene og barnevennlige daghjemmet som Santisuk gav barna stod i sterk kontrast til deres ellers fattige hverdag.

Strømmestiftelsen

I 1986 kom Strømmestiftelsen inn i prosjektet med et 10 års engasjement. De bidro med støtte og opplæring til å drive effektiv fundraising. Deres mål var å gi Santisuk hjelp til selvhjelp. Dette har vært essensielt for utvidelsen av prosjektet.

Sissel Kyrkjebø

Virksomheten ble flyttet da et nytt dagsenter ble bygd i nærheten. Bygningen som rommet om lag 50 barn, ble fullfinansiert av en pengegave som ble gitt av Sissel Kyrkjebø, som på den tiden var en ung og fremadstormende artist. Hun la selv ned grunnsteinen til senteret i 1987. Dette kanskje ukjente bidraget fra Sissel har betydd svært mye for mange barn i Bangkoks slum.

Santisuk Foundation

Mer støtte fra Norge

Noen år senere bestemte de lokale myndighetene at deler av slumområdet skulle rives til fordel for ulike virksomheter tilknyttet havneområdet. De berørte illegale beboerne som fikk tilbud om å flytte til Chalongkrung som ligger i utkanten av Bangkok. Santisuk Foundation ble da forespurt av myndighetene om å bygge et dagsenter med tilbud til barna som kom tilflyttende. Planene ble lagt og ledelsen ved Santisuk sendte søknad til den Norske ambassaden i Bangkok, om støtte til byggingen. Daværende statsminister Kjell Magne Bondevik var på besøk i Bangkok, besøkte Santisuk og hadde med en gave på 1 million norske kroner.

Kongelig besøk

Ved en senere anledning besøkte også Prinsesse Märtha Louise arbeidet og hun gav ytterligere 1 million kroner. I år 2000 åpnet Santisuk Foundation det nye dagsenteret som gir tilbud til fattige slumbarn. Dette senteret ble det andre i rekken av dagsenter som var knyttet til Santisuk Foundation og var et direkte resultat av pengegavene fra Norge.

Ved hjelp av pengegavene har det nye senteret i Chalongkrung vært i drift siden desember 2000. Her gis et daglig tilbud til 200 barn i alderen 3-6 år, og dette er det eneste tilbudet som finnes til barna i dette området. På ettermiddag og kveld er det samlinger for større barn og voksne på senteret, og det fungerer som et møtested for hele det lokale samfunnet.

Ta gjerne kontakt med oss, dersom du ønsker å vite mer.

Med vennlig hilsen,

Rakel Yttervik.

En skoleklasse ved Fredens hjem.
Alle barna i barnehagen og lærer.