Historier fra virkeligheten

Vårt arbeid nytter og utgjør en forskjell i manges liv. Over 7000 barn har nå fått seg en utdanning gjennom Santisuk Foundation og fadderprogrammet.

På hjemmebesøk hos fadderbarn

Vi møter fadderbarna i barnehagen, skolen og hjemme hos familien. På denne måten ser vi og alle bidragsytere at hjelpen kommer dit den skal. I dette galleriet kan du bli med på besøk hjemme hos barna.

Aktivitetsdager for fadderbarna

I lokalene til barnehagen er det musikkundervisning med instrument, tegning og maling. Dette blir brukt som terapeutisk undervisning av personer med kompetanse, siden mange av barna har med seg opplevelser som er tunge å bære på.

Livet i barnehagen

Barnehagen er et fristed for fadderbarna. Et trygt og godt miljø hvor alle inkluderes. Det undervises med Montessoripedagogikk, og man ønsker å ruste barnet til å kunne hjelpe seg selv og familien i fremtiden.

Gi ditt bidrag i dag!

Bli fadderHvordan Vippse?