Nødhjelp

Hjelp til fadderbarn med syke og gamle omsorgspersoner

Blant fadderbarna er det noen som bor sammen med en mor eller bestemor som er syk eller sengeliggende.

I disse tilfellene kan barna bli tvunget til å gå ut i dårlig lønnet arbeid, fremfor å gå på skolen.

Vi hjelper disse familiene med penger til livets opphold. Hygieneartikler, mat og vann.

Santisuk Foundation har også et beredskapslager for tørrmat og vann. Dette gjelder også familier som ikke er i Santisuk sitt program. Ved flom, naturkatastrofer eller særskilte hendelser går vi ut til befolkningen i slummen med mat og vann.

Under Covid-19 pandemien hadde Santisuk Foundation en aktiv rolle i utdeling av mat, vann, munnbind og Covid-19 testing.

Ønsker du å støtte dette prosjektet merker du gaven med «Nødhjelp 4» og Vipps til 113173. (Engangsbeløp)

Du kan også merke gaven med «Nødhjelp 4» og overføre gaven direkte til bankkonto 3930.23.94184.