Aktivitetsdag for barna.

2019 – Nyhetsbrev sommer

Skrevet av Santisuk
22. juli 2019
Kategori: Nyhetsbrev

To uker i Bangkok

Når dette brevet skrives nærmer det seg slutten på et litt over to ukers opphold i Bangkok.
Hele hensikten med turen var selvsagt oppfølging av hjelpearbeidet blant slumbarna og å videreformidle inntrykk til dere.
Det har blitt mange gode samtaler med de ansatte, dedikerte mennesker som setter sin ære i å gjøre en god jobb. De står ovenfor mange vanskelige situasjoner, det gjelder ikke bare barn og unge som går på skolen, men det er hele familier. Behovene er veldig mange og det er vanskelig å ikke engasjere seg. Santisuk har hovedfokus på skolegang for barna, og det innebærer ofte at de må bidra på flere områder.

Noen inntrykk fra besøkene

Vi fikk møte Namfa som har vært fadderbarn i 10 år nå. Dette skoleåret går hun siste året på videregående skole, har topp karakterer og har planen klar for ingeniørstudiet neste år. Familien har fått det så mye bedre i løpet av disse årene at hun mest sannsynlig vil greie seg uten hjelp fra Santisuk når dette skoleåret er ferdig.

Møte med fadderbarnet Namfa.

Møte med fadderbarnet Namfa.

Vi har gått over rismarker i utkanten av Bangkok for å se at Tip på 13 år har det bra både på skolen og hjemme sammen med sine foreldre. Hun hjelper også far med å utbedre huset. Det gjør de så lenge de har spiker, når eska er tom venter de med å fortsette til de har råd til å kjøpe mer.

Det har også vært besøk som gir oss mye å tenke på. som for eksempel når vi kommer til Net langt utpå dagen og hun bedyrer at det gjør ingen ting at hun ikke har spist ennå. Det hadde da ikke bestemor heller for i dag var det oldemor på 89 som måtte få den bananen de hadde. Bestefar arbeider som sjauer på havna, fra morgen til midnatt. De har store utgifter til medisinsk hjelp for oldemor og det bli lite igjen til mat. Santisuk har bistått familien i 7 år. Nå går Net andre året på videregående og har et ønske om å utdanne seg til politi.

Lørdager arrangeres det aktivitetsdag for fadderbarna. Vi fikk være med en lørdag til et forholdsvis nytt området Santisuk jobber i. Det er planer om å starte med både språkundervisning og musikkundervisning på disse arrangementene.

Takknemlighet – de gir tilbake

På nyåret kom det en gruppe fra et universitet i Bangkok og lurte på om de kunne lage videoreportasjer av arbeidet til Santisuk som en del av utdanningen. Santisuk ble positivt overrasket og samarbeidet godt med denne gruppen. Da studentene ble spurt om hvorfor de valgte Santisuk så kan de fortelle at foreleseren deres har selv vært fadderbarn hos Santisuk og ønsket å gi noe igjen. Det rapporteres også om at flere tidligere fadderbarn selv er fadder i dag.
Som dere sikkert forstår sitter jeg enda en gang igjen med sterke inntrykk og en stor glede over fortsatt å få være en del av dette flotte arbeidet.
Hjertelig takk til dere alle sammen som på forskjellige måter er med og bidrar til å gjøre en forskjell for så mange barn i slummen.
Ønsker dere alle en riktig god sommer!

Aktivitetsdag for barna.

Aktivitetsdag for barna.

På besøk hos Net.

På besøk hos Net.

Mor, far og Tip.

Mor, far og Tip.

Hilsen Rakel Yttervik.

Dette nyhetsbrevet ble opprinnelig sendt ut i papirutgave og dette kan leses her.

Relaterte innlegg

2022 – Nyhetsbrev sommer

2022 – Nyhetsbrev sommer

Skoler og barnehager i Thailand har nå åpnet igjen etter sommerferien ca 17 mai 2022.
Selv om det har vært en veldig krevende tid for Santisuk under pandemien, har det også vært en tid med håp og nye muligheter.

2021 – Julebrev

2021 – Julebrev

Året som snart er til ende, går inn i historien som en av de vanskelige årene under pandemien. Santisuk har allikevel greid å holde stor aktivitet om enn på en noe annerledes måte enn normalt.

2021 – Nyhetsbrev sommer

2021 – Nyhetsbrev sommer

Det første året i pandemien så det ut til at Thailand klarte seg ganske bra, men nå er det virkelig krise. Det er over 1000 nye smittede hver dag, sykehusene er overfylt og det meldes om alt for lite vaksiner i landet.