6-åringene i barnehagen i godt humør.

2022 – Nyhetsbrev sommer

Skrevet av Santisuk
23. juli 2022
Kategori: Aktuelt · Nyhetsbrev

Kjære faddere og støttepartnere

Medarbeidere hos Santisuk.

Medarbeidere hos Santisuk.

Skoler og barnehager i Thailand har nå åpnet igjen etter sommerferien ca 17 mai 2022. Selv om det har vært en veldig krevende tid for Santisuk under pandemien, har det også vært en tid med håp og nye muligheter. I alle år er det underhold til skolebarn og barnehagebarna som har hatt den største prioritet selv om det hele tiden dukker opp mange behov vi gjerne skulle ha gjort noe med. Barna forteller om slitsomme tider hvor de har vært isolert i hjemmet eller har blitt plassert hos andre fordi noen i familien var syke av Covid-19, noen har opplevd dødsfall i nær familie. For mange har det vært vanskelig med undervisning via TV eller internett, siden det ofte dårlig dekning der de bor.   Flere av familiene som bor i utkanten av Bangkok har ikke vei inn til huset. Da må sosialarbeiderne ut i båt for å komme til på besøk. Det skal fraktes både tørrmat og noen ganger utdeling av klær.

En glad hilsen

Et av fadderbarna - Yada.

Et av fadderbarna – Yada.

Vi har en glad hilsen fra en av jentene – Yada. I 2019 var vi på besøk hos henne og møtte en ganske deprimert jente. Veldig fattig, uten strøm og vann til huset, skikkelig falleferdig hus. En pengegave fra Norge gjorde at det ble installert solcellepanel på taket slik at hun hadde lys når hun skulle gjøre lekser. Nå har huset blitt utbedret enda mer og flere vanndunker har kommet på plass. Nå møter sosialarbeiderne en glad jente som ser optimistisk på fremtiden og ønsker å kunne fullføre en bachelorgrad om noen år. Særlig i løpet av det siste året har det blitt et sterkere samarbeid med helsemyndighetene siden det har vært et stort behov for oppfølging av barn og familier i slumområdene. Denne kontakten hadde Santisuk allerede etablert og har derfor blitt et bindeledd for utdeling av tester, munnbind og formidling av informasjon.

Flere vil bidra

En Koreansk organisasjon har ønsket å etablere kontakt, de kan finansiere utbedring av de dårligste husene til familiene. Det er noe som allerede er i gang og vil være til stor hjelp og økt trygghet for alle.

Vanskelig å være alenemor

En av alenemødrene får bistand.

En av alenemødrene får bistand.

Det er mange alenemødre som har fått det enda vanskeligere nå med tapt inntekt. Derfor har det blitt opprettet et prosjekt for melk til barn og morsmelktillegg til de som ikke kan ammes. Familier som har gamle syke eller invalide boende hjemme, trenger sanitærartikler og mat. I tider som disse har det blitt veldig vanskelig å overse slike behov. Derfor har Santisuk sin IT-ansvarlig vært veldig flink og orientert på hjemmesiden deres og oppfordret folk til å gi økonomisk støtte. Det har vist seg å gi nye inntekter og mulighet til å bidra på flere områder.

Fortsatt bruk av munnbind

Nå håper vi bare at det ikke blir nye utbrudd av pandemien som gjør det vanskelig igjen. Selv om skolene er åpne, må barna foreløpig bruke munnbind. Barnehagen i Chalungkrung har ikke fått åpne for fullt belegg. Foreløpig er det 16 barn på det minste trinnet, 25 på trinn 2 og 25 på trinn 3. Forhåpentligvis blir det snart mulig å fylle opp til 25 barn på trinn 1 også. Så er det bare å ha som mål at etter hvert så er det igjen 200 barn som kommer til barnehagen vår, får omsorg, undervisning og nødvendig forberedelse til skolestart.

Tusen takk for støtten

Besøk hos faddernbarn med båt.

Besøk hos faddernbarn med båt.

En ting er i alle fall sikkert, sosialarbeiderne og alle andre ansatte ved Santisuk har gjort en formidabel innsats i denne vanskelige tiden. Hjelpen skal frem og barna skal nåes enten det er med båt eller å balansere på stokker! Din støtte er til stor hjelp for barna og inspirasjon til de som formidler hjelpen! Takk er et lite ord, men favner livet og fremtiden til et barn. Med ønske om en god sommer 2022!

Vennlig hilsen Rakel Yttervik og Reidun Myrstad Styret i Santisuk Child Support.

Dette nyhetsbrevet ble opprinnelig sendt ut i papirutgave og dette kan leses her.

Relaterte innlegg

2022 – Julebrev

2022 – Julebrev

Det føles som om julen kommer brått på hvert eneste år, men vi har tross alt lagt noen dager bak oss siden sist vi feiret jul. Mange ting vi kan tenke tilbake på, noe hyggelig og noe mindre hyggelig.

2021 – Julebrev

2021 – Julebrev

Året som snart er til ende, går inn i historien som en av de vanskelige årene under pandemien. Santisuk har allikevel greid å holde stor aktivitet om enn på en noe annerledes måte enn normalt.