Et av de større barna i barnehagen. 2-6 år.

2021 – Julebrev

Skrevet av Santisuk
22. desember 2021
Kategori: Aktuelt · Nyhetsbrev

Et vanskelig år

Året som snart er til ende, går inn i historien som en av de vanskelige årene under pandemien. Santisuk har allikevel greid å holde stor aktivitet om enn på en noe annerledes måte enn normalt. Det har vært mye hjemmekontor også i Bangkok og det har blitt færre brev fra barna til fadderne. Nå er skolene åpne igjen og det er også barnehagen vi har i Chalungkrung. Skolebarna og ungdommene har ventet veldig på å få komme på skolen igjen, det har vært vanskelig for mange å ha hjemmeskole og de har savnet vennene sine.

For tiden har vi et ekstra søkelys på barnehagen siden pandemien har satt driften i en vanskelig situasjon. Hittil har den vært drevet av lokalt innsamlede midler og der har det vært lite å hente nå. Barnehagen rommer egentlig 200 barn i alderen 1.5år -6 år og er den eneste barnehagen i området. Det er av stor betydning for barna å få gå i barnehagen. Der får de omsorg, næringsrik mat, undervisning og sosialisering. Dette er viktig for å forberede de for skolen, men også for at de skal ha det godt og foreldre/foresatte kan være ute i arbeid. Nå har Santisuk vært nødt til å redusere antall barn til 100 og har permittert noen av de ansatte. Det planlegges å øke antall barn til 140-150 fra nytt skoleår i mai, men det store målet er å igjen kunne åpne for 200 barn.

Hjemme på Nordmøre

Her hjemme på Nordmøre var vi så heldige at vi i år igjen kunne arrangere julemesse slik vi har gjort i mange år. Denne gangen i nye lokaler for oss, ved et kommunalt senter for eldre. Her var det veldig fine fasiliteter, romslig og lett å ta hensyn til god hygiene ved matservering. I styret hadde vi på forhånd bestemt at all inntekt fra julemessa skulle gå til drift av barnehagen i Bangkok.

Denne gangen hadde vi hjelp av flere av jentene fra Thailand, bosatt i Kristiansund, som var med og laget deilig thaimat og satte sitt fine preg på messa. Jeg vil berømme våre kjære nye landsmenn for det de på denne måten gjør for å hjelpe vanskeligstilte barn i hjemlandet sitt. Mange av de som ikke hadde anledning til å delta på selve messa, donerte pengegaver.

Tidenes beste resultat

Utover det så hadde vi et rikelig utvalg av hjemmebakts for salg, håndlagede produkter og utrolig mange fine gevinster til åresalget. Alt i alt endte vi opp med tidenes beste resultat på julemessa, over 90 000 kr. Vi vil rette en stor takk til alle som har bidratt på forskjellig måte, uten dere hadde ikke dette gått! Inntekten gikk i sin helhet til drift av barnehagen.
For Santisuk i Bangkok betyr det mer enn en hel måneds drift med 100 barn.

Fadder for en gruppe

For å hjelpe til med å bygge opp en tryggere økonomi i barnehagen, har det nå kommet forespørsel om noen kan tenke seg å være fadder for en gruppe med barn og få bilde og video som rapport to ganger i året. Barna er delt inn i klassetrinn, 1.5- 2,5 år, 3-4 år, 4-5 år og 5-6 år. Fra 200 kr i mnd kan en bli støttepartner for barnehagen. Når barna begynner i 1 klasse på skolen, går de inn i den ordinære fadderordningen. Vi er takknemlig om dere som allerede kjenner til arbeidet hjelper oss i å verve nye faddere.

For arbeidsåret 2020 hadde vi i SCSiB en formålsprosent på 95,72 % Det vil med andre ord si at alle som støtter arbeidet blant slumbarna i Bangkok kan være sikre på at pengene kommer dit de skal. Hjertelig takk til dere alle sammen! Husk at din støtte gir et barn håp og en tryggere fremtid for familien. En gave som varer livet ut!

Takk for samarbeidet og tilliten, med de beste ønsker for julen og det nye året!
For SCSiB
Rakel Yttervik

Dette nyhetsbrevet ble opprinnelig sendt ut i papirutgave og dette kan leses her.

Relaterte innlegg

2021 – Nyhetsbrev sommer

2021 – Nyhetsbrev sommer

Det første året i pandemien så det ut til at Thailand klarte seg ganske bra, men nå er det virkelig krise. Det er over 1000 nye smittede hver dag, sykehusene er overfylt og det meldes om alt for lite vaksiner i landet.

2020 – Julebrev

2020 – Julebrev

Til og med i dette anderledesåret, så kommer julen! Nå er det ikke mange dager igjen og vi lurer på hvordan alt blir i år. Mye er vanskelig, men vi har tross alt masse å være glade for her i dette landet.

2020 – Nyhetsbrev sommer

2020 – Nyhetsbrev sommer

Kjære faddere og støttepartnere Denne våren har vært spesiell for alle, nå ser det ut til at vi for denne gang har kommet over det verste. Det er godt å kunne meddele at så langt så ser det ikke ut til at noen av barna og familiene som er med i Santisuk sitt program,...