Systue

Styret i Santisuk Foundation har vedtatt at det skal startes systue for mødre og unge i slummen som ikke har annet arbeid. I første omgang er planen at de skal sy tøyvesker/handlenett og fruktposer som kan fåes kjøpt i Norge. Vinn-vinn med sysselsetting og miljøvennlige alternativer til plastikk.

I første omgang vil det være behov for å investere i symaskiner, bord og stoler.

Ønsker du å støtte dette prosjektet merker du gaven med «Systue 1» og overfører den til konto 3930 23 94184.